Wykładowcy

Naszymi wykładowcami są najwyższej klasy specjaliści, kadra naukowa renomowanych instytucji, absolwenci prestiżowych programów doktorskich, oraz praktycy specjalnie dobrani pod kątem doświadczenia zawodowego i szkoleniowego. Odpowiadając na oczekiwania naszych słuchaczy, od wykładowców wymagamy łączenia bogatego doświadczenia praktycznego z ugruntowaną wiedzą teoretyczną.

Dr Dominik Deja

Doktor nauk technicznych specjalizujący się w zaawansowanej analizie danych (Data Science). Absolwent Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (dr, informatyka) i Szkoły Głównej Handlowej (mgr, metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne). Były konsultant McKinsey, obecnie Product Owner w firmie Nokia specjalizujący się w prowadzeniu projektów automatyzujących skomplikowane procesy biznesowe (w szczególności przy wykorzystaniu technik sztucznej inteligencji i przetwarzania języka naturalnego) i zarządzający dużymi zespołami eksperckimi.

Dr Dominik Deja
Dr Piotr Denderski

Ukończył studia z matematyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz metod ilościowych w ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. Po zakończeniu studiów w Polsce wyjechał do Amsterdamu gdzie zrobił doktorat z ekonomii w Instytucie Tinbergena oraz Vrije Universiteit Amsterdam. Odbył staże badawcze w New York University oraz London School of Economics. Obecnie pracuje jako Assistant Professor na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Leicester oraz adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomiczych PAN. Przed doktoratem realizował projekty doradcze w zakresie prognozowania oraz zarządzania ryzykiem dla największych polskich spółek sektora chemicznego, zbrojeniowego i budowlanego. W pracy badawczej, fundowanej m.in. przez The British Academy, rozwija zaawansowane algorytmy numeryczne skupiając się na pracy z dużymi zbiorami danych opisujących indywidualne historie aktywności na rynku pracy.

Dr Piotr Denderski
Dr Grzegorz Koloch

Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej specjalizuje się w wykorzystywaniu metod ilościowych (matematyka, statystyka, ekonometria) do konstrukcji modeli zarządzania ryzykiem, tworzenia strategii inwestycyjnych i optymalizacji portfela inwestycyjnego. Prowadzi dydaktykę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i badania z zakresu metod obliczeniowych w finansach i ekonomii, optymalizacji stochastycznej i sztucznej inteligencji. Jest autorem wielu publikacji naukowych, wyniki badań referował na ok. 30 konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Posiada bogate doświadczenie we współpracy z sektorem prywatnym, zbudowane w ciągu 10 lat realizacji projektów doradczych, głównie dla spółek sektora finansowego (banki, fundusze inwestycjne). Współzałożyciel firmy zajmującej się wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji w biznesie. Główny analityk spółki GPW Benchmark, prowadzącej prace nad wdrożeniem ‘’nowego WIBOR-u’’.

Dr Grzegorz Koloch
Dr Krzysztof Pytka

Krzysztof Pytka jest młodszym profesorem makroekonomii ilościowej (Juniorprofessor of Quantitative Macroeconomics) na Uniwersytecie w Mannheim (Niemcy). W swoich badaniach, interesuje się jak heterogeniczność podmiotów (w szczególności gospodarstw domowych) wpływa na agregaty makroekonomiczne. W swojej pracy wykorzystuje zarówno teoretyczne modele strukturalne jak i metody uczenia maszynowego.

Krzysztof uzyskał doktorat z ekonomii na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji w 2017 i magisterium z metod ilościowych w ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. Ponadto w trakcie studiów doktoranckich odbył pobyt badawczy na Uniwersytecie w Princeton.

Dr Krzysztof Pytka
Dr Arkadiusz Szydłowski

Assistant Professor na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Leicester. Absolwent prestiżowego programu doktoranckiego na Wydziale Ekonomii Northwestern University, jednego z 10 najlepszych wydziałów ekonomii na świecie. Specjalizuje się w ekonometrii oraz zastosowaniach nowych metod ekonometrycznych w analizie danych z zakresu ekonomii pracy i ekonomii przemysłowej. Współautor raportów Zatrudnienie w Polsce 2006  i Zatrudnienie w Polsce 2007. Były pracownik Wydziału Analiz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W pracy naukowej koncentruje się na opracowywaniu i implementacji nowych metod testowania, identyfikacji i szacowania modeli ekonometrycznych wymagających zaawansowanych obliczeń numerycznych (regresje rangowe, modele panelowe z wielowymiarowymi efektami stałymi, modele z częściową identyfikacją etc.). Publikował w renomowanych czasopismach Econometric Theory i Journal of Applied Econometrics.

Dr Arkadiusz Szydłowski
Dr Piotr Śpiewanowski

Adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, absolwent SGH (mgr, ekonomia) oraz European University Institute we Florencji (dr, ekonomia). Metody Big Data wykorzystuje w analizach skupiających się na ekonomicznych aspektach zmian klimatu. Posiada doświadczenie doradcze w sektorze e-commerce, autor wielu artykułów w pismach branżowych poświęconej tej tematyce.

Dr Piotr Śpiewanowski
Dr Marcin Zamojski

W 2017 roku ukończył doktorat z ekonometrii finansowej w Instytucie Tinbergena i w Vrije Universiteit Amsterdam. Wcześniej absolwent Szkoły Głównej Handlowej z 2009. Od 2016, adiunkt w Szkole Biznesu Uniwersytetu w Göteborgu i stypendysta Handelsbanken. Naukowo zajmuje się modelowaniem parametrów zmiennych w czasie w kontekście rynków finansowych, a także zastosowaniami sieci neuronowych i innych metod uczenia maszynowego w ekonomii i finansach. Wykonawca projektów badawczych finansowanych przez Narodowy Bank Polski, szwedzki Handelsbanken oraz Holenderską Narodową Akademię Nauk (NWO).

Dr Marcin Zamojski